Luc Van Middelem Modern & Contemp. Art

Zeedijk 734, Knokke

The Luc Van Middelem gallery grew out of the art collection he accumulated over the years. As a collector, he got to know art better and better, as well as the trade around it. In 1994, he started his first gallery in the Romestraat in Ostend. He enjoys the flow of art lovers and art collectors to the exhibitions, such as Ensor and Delvaux to the PMMK right in front of his door. A few years later, he opens a second gallery at the St. James residence in Knokke. The gallery in Ostend remains open under the daily management of art historian Janine Duez, who helped out in her mother’s famous gallery Au miroir d’encre in Brussels from an early age.

In 2010, the two spaces merged again in the current large gallery on the seafront in Knokke. Luc Van Middelem continues his choices and knowledge, built up from his collection, in his policy of the gallery: national and international art from the 50s, 60s and 70s. Within these periods, he specializes in ‘abstract art’. In recent years, the gallery has been focusing more and more on offering work by the ZERO artists, who are currently receiving tremendous attention through major museum ZERO exhibitions such as at the Guggenheim in New York, Berlin and Amsterdam.

Out of the numerous artists, he chooses quality. As an example, reference can be made to the consistent interest and defense of the oeuvre of Bram Bogart. The gallery remains emphatically specialized in Bogart’s work and especially now that the Tate Modern in London has acquired 4 works by this artist. Both informal works and matter paintings are a permanent source of strength and beauty in his gallery.

Dutch translation:

De galerie Luc Van Middelem is gegroeid uit de kunstcollectie die hij over de jaren heen heeft opgebouwd. Als verzamelaar leerde hij steeds beter de kunst kennen, en ook de handel errond. In 1994 start hij zijn eerste galerie in de Romestraat te Oostende. Hij geniet mee van de toeloop van de kunstliefhebbers, kunstkenners en verzamelaars naar de exposities, zoals van Ensor tot Delvaux, van het PMMK vlak voor zijn deur.

Enkele jaren later opent hij een tweede galerie in residentie St. James te Knokke. De galerie te Oostende blijft open onder de dagelijkse leiding van kunsthistorica Janine Duez, die reeds van jongs af aan mee hielp in de bekende galerie van haar moeder Au miroir d’encre te Brussel.

In 2010 smelten de twee ruimtes weer samen in de huidige grote galerie op de zeedijk te Knokke. Luc Van Middelem zet zijn keuzes en kennis, opgebouwd vanuit zijn verzameling, verder in zijn beleid van de galerie: nationale en internationale kunst uit de jaren 50, 60 en 70. Binnen deze periodes specialiseert hij zich in de ‘abstracte kunst’. De laatste jaren legt de galerie zich meer en meer toe op het aanbieden van werk van de ZERO-kunstenaars, die momenteel enorm in de belangstelling staan via grote museale ZERO-tentoonstellingen zoals in het Guggenheim in New York, Berlijn en Amsterdam.

Uit de talrijke kunstenaars kiest hij voor kwaliteit. Als voorbeeld daarvan kan er verwezen worden naar de consequente belangstelling en verdediging van het oeuvre van Bram Bogart. De galerie blijft nadrukkelijk gespecialiseerd in het werk van Bogart en zeker nu de Tate Modern in Londen maar liefst 4 werken van deze kunstenaar heeft aangekocht. Zowel de informele werken als de materie schilderijen zijn een permanente bron van kracht en schoonheid in zijn galerie.

Luc Van Middelem