Damien Hirst

New acquisition: Damien Hirst, The hours spin skull with metallic watch eyes, 2009, one of 210 unique works. This sculpture is listed in the Damien Hirst archive under the number OC7186.


Nieuwe aanwinst: Damien Hirst, The hours spin skull with metallic watch eyes, 2009, één van de 210 unieke werken. Dit beeld is opgenomen in het archief van Damien Hirst onder nummer OC7186.

Damien Hirst is one of the most important members of the group YBA (young British artists). That group became famous in 1988 when they were discovered by the famous British collector Charles Saatchi . His best-known works include a tiger shark, a sheep and a cow presented in formaldehyde in an aquarium.


Damien Hirst is één van de belangrijkste leden van de groep YBA (young Britisch artists). Die groep werd bekend in 1988 toen ze ontdekt werden door de bekende Britse verzamelaar Charles Saatchi . Zijn bekendste werken zijn onder andere een tijgerhaai, een schaap en een koe die gepresenteerd worden in formaldehyde in een aquarium.